AFD-18 i

  • AFD-18 EX

    -Quạt sử dụng khí nén nên động bên rất cao.
    -An toàn, không gây cháy nổ nên thích hợp sử dụng ở những nơi nguy hiểm.

    Leam More->