AFG-18/24 i

  • AFG-18/24 EX

    -Quạt sử dụng khí nén.
    -An toàn, không gây cháy nổ nên thích hợp sử dụng ở những nơi nguy hiểm.

    Leam More->