APPQO-400 i

  • APPQO-400 i

    -Máy hút bụi công nghiệp công xuất lớn.
    -Dầu máy được đúc nguyên khối.
    -Máy hút bụi sử dụng khí nén tuyêt đối an toàn.

    Leam More->