LIÊN HỆ

Trụ sở tại:

CÔNG TY TNHH AQUASYSTEM TRADING (VIỆT NAM)

Địa chỉ: B1016, Đường D16 Khu Dân Cư Việt - Sing, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274-6.559955  Fax: 0274-3 511349

E-mail: aqtv@aqsys.vn

            duy.n@aqsys.vn

            khanh.n@aqsys.vn