AFW i Series

  • AFW EX series

    -Quạt hút treo tường vận hành bằng khí nén.
    -Nhỏ, gọn, dể di chuyển và lắp đặt.

    Leam More->