Sản Phẩm

APD-20SUS i

  • APD-20SUS EX

    -Bơm thùng phuy sử dụng khí nén.
    -An toàn khi vận hành ở nơi nguy hiểm.

     -Khác biệt lớn nhất so với máy bơm khác là APD "vận hành cực êm, chỉ nghe tiếng xả chất lỏng".

    Leam More->