Sản Phẩm

EVC-550SET-i

  • EVC-550SET-i

    -Dể dàng hút sạch các loại chất lỏng và mảnh kim loại.
    -Máy hút có công suất lớn và có thể sử dụng máy bất kì nơi đâu.
    -Sản phẩm sử dụng điện.

    Leam More->