Sản Phẩm

  • KFC-EX

    -Máy bơm thùng phuy vận hành bằng khí nén.
    -Dung lượng bơm lớn.
    Dể dàng di chuyển và lắp đặt.

    Leam More->