Sản Phẩm

BƠM KHÍ NÉN THÙNG PHUY

Trang chủ>Giới thiệu>BƠM KHÍ NÉN THÙNG PHUY
 • CHD-20APP

  • Dùng để bơm axit, dung dịch kiềm.

  Leam More->
 • APD-25

  • Dùng để bơm dầu.

  Leam More->
 • CHD-20ASUS

  • Dùng để bơm dung môi.

  Leam More->
 • CHD-20AHP

  • Dùng để bơm axit, chất kiềm.

  Leam More->
 • APD-20AS EX

  -Bơm thùng phuy sử dụng khí nén.
  -An toàn khi vận hành ở nơi nguy hiểm.

   -Khác biệt lớn nhất so với máy bơm khác là APD "vận hành cực êm, chỉ nghe tiếng xả chất lỏng".

  Leam More->
 • APD-20SUSN EX

  -Bơm thùng phuy sử dụng khí nén.
  -An toàn khi vận hành ở nơi nguy hiểm.
  -Khác biệt lớn nhất so với máy bơm khác là APD "vận hành cực êm, chỉ nghe tiếng xả chất lỏng".

  Leam More->