Sản Phẩm

APDQO-FS i

  • APDQO-FS-i

    -Tốc độ hoạt động cao, sử dụng trong 5 phút.
    -Thiết kế an toàn vì sử dụng khí nén.
    -Dùng trong hoạt động thu gom dầu và bảo dưỡng chất làm mát cho máy CNC.

    Leam More->