Sản Phẩm

AJL750S i

  • AJL750S-i

    Với thiết kế hai chổi quét hai bên và thùng rỗng nên tiên cho việc thu gon vỏ chay nhựa.
    Vừa đi vừa đẩy máy trên đường hoặc trong nhà xưởng đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối.

    Leam More->