Sản Phẩm

AVC-550SUS i

  • AVC-550SUS i

    -Được khuyến nghị sử dụng ở phòng thí nghiệm và nhà xưởng chế biến thực phẩm.
    -Có thể vệ sinh toàn bộ máy nhờ chất liệu thép không rỉ.

    Leam More->