APD-20N i

  • APD-20N i

     -Khác biệt lớn nhất so với máy bơm khác là APD "vận hành cực êm, chỉ nghe tiếng xả chất lỏng".

      

    Leam More->