Sản Phẩm

APP-C i Series

Trang chủ>Giới thiệu>APP-C i Series
  • APP-C i series

    -Máy bơm khí nén kiểu thùng.
    -Máy bơm khí nén ở điều kiện tương tự khi náp thùng chưa mở. Do đó khí nén tương tự cũng nạp đầy bên trong thùng chứa mà không làm hỏng thùng.

    Leam More->