Sản Phẩm

  • J-FS

    - Hệ thống lọc dầu chạy bằng khí nén cho máy gia công CNC
    - Hệ thống hoạt động liên tục, sử dụng đơn giản, hiệu quả, an toàn, sạch sẽ
    - Không cần tắt máy CNC khi hoạt động hệ thống

    Leam More->