Sản Phẩm

HF-1000 i

  • HF-1000

    -Công suất xả lớn 1000cc/vòng quay.


    -Dễ xử lý nhờ cơ chế bánh răng.


    -Hiệu quả đối với dầu có độ nhớt thấp.

    Leam More->